Naše
smernice

Mi preuzimamo
odgovornost

KORPORATIVNI PRINCIP: TRADICIJA I INOVACIJE

AVISTA OIL je kompanija koja reciklira sa tradicijom. Kroz tehničke inovacije, kao i organski i neorganski rast, postali smo pioniri u svom sektoru.

 

KORPORATIVNI PRINCIP: ZADOVOLJSTVO

Principi kompanije utvrdjuju put ambicioznim ciljevima kompanije AVISTA OIL. Zadovoljni klijenti i kupci i zadovoljni, motivisani i kvalifikovani zaposleni su važan deo našeg uspeha. U kompaniji i prema spoljnim saradnicima mi smo fer, iskren i pouzdan partner. Uspeh kompanije gradimo na znanju naših zaposlenih i ponosni smo na njihovu stručnost.

 

KORPORATIVNI PRINCIP: ODGOVORNOST

Preuzimamo odgovornost za ono što radimo: etika i integritet su okosnice našeg načina rada. Pri tome se pridržavamo važećih zakona i propisa i odlučno odbacujemo ilegalne transakcije. Kao pošteni poslovni partneri zalažemo se za pouzdanost i ne učestvujemo u dogovaranju cena ili koruptivnoj poslovnoj politici. Transparentnost u tome igra odlučujuću ulogu i piše se velikim slovima u eksternoj i internoj komunikaciji.

 

KORPORATIVNI PRINCIP: KVALITET

Nudimo visokokvalitetne proizvode i usluge. Na ovaj način dodatno proširujemo svoju tržišnu poziciju i ojačavamo profitabilnost. Kontinuirano osiguran kvalitet u ovome igra odlučujuću ulogu.

 

KORPORATIVNI PRINCIP: JEDINSTVO

Kao delovi iste kompanije na različitim lokacijama mi zajedno rešavamo probleme. Kolegijalnost i međusobna pomoć služe postizanju i održanju naših ciljeva. Cenimo nezavisnost svakog pojedinog dela kompanije i porodičnu atmosferu koja vlada u svakom od njih.

 

 

Pronadjite više o našim korporativnim principima u našoj brošuri:
“Šta nas pokreće-Pravila ponašanja”

Saznajte više