Vrhunski kvalitet sa
VODEĆOM TEHNOLOGIJOM

ZA ODRŽIVO RECIKLIRANJE ULJA

Naša stručnost čini nas tehnološkim liderom u iskorišćavanju ulja. S međunarodnom mrežom za prikupljanje i logistiku, kao i sa preko 70 000 kupaca u Evropi i SAD-u, velikim kapacitetima rezervoara i dugoročnim odnosima s kupcima, imamo odličan pristup korišćenom ulju. Možemo fleksibilno reagovati na razvoj tržišta u bilo kom trenutku putem svojih skladišnih kapaciteta, osiguravajući optimalno raspoređivanje sirovina u našim rafinerijama. Svake godine preko 500 000 tona otpadnog ulja i emulzija stavlja se u postupak rafinacije kako bi se pretvorilo u visokokvalitetna bazna ulja i maziva u našim rafinerijama i proizvodnim pogonima u Nemačkoj, Danskoj, i SAD-u. Na raspolaganju su nam i morske luke za prihvat-isporuku velikih količina otpadnog ulja i rafinerijskih proizvoda u Kalundborgu u Danskoj, i u Meksičkom zalivu u SAD-u.


VISOK KVALITET PROIZVODA KROZ TEHNOLOŠKO VOĐSTVO

Prema našoj proceni, vodeća tehnologija rafinacije otpadnog ulja je naš proces "Proširene selektivne rafinacije" (Enhanced Solvent Refining®). Tokom ovog postupka korišćeno ulje pažljivo se čisti od zaprljanosti korišćenjem ekološki prihvatljivih rastvarača. Zadržavaju su vredne, ponovno upotrebljive komponente ulja.
Naše patentirano „Prošireno selektivno rafiniranje“ ekološki je prihvatljivo. Stvara gotovo nikakve otpadne proizvode. Rastvarač se takođe rafiniše, ponovo dobije i može se koristiti onoliko puta koliko je poželjno.
Još jedan bonus: Tehnologija je efikasnija od ostalih procesa koji se koriste za rafinaciju otpadnih ulja. To znači da možemo povratiti bazno ulje koje u ključnim karakteristikama prevazilazi bazno ulje iz rafinacije sirove nafte, a istovremeno štitimo životnu sredinu održivim postupcima recikliranja.