Naš patentirani
proces

Premašujemo vaša
očekivanja

ISPORUČUJEMO KVALITET, ŠTITIMO RESURSE

Mi ne samo da pričamo o modernim tehnologijama, mi ih koristimo! Inovativna stvar našeg „Proširenje selektivne rafinacije“ je ta da je gotovo bez otpada, ekološki vrlo prihvatljiv i štedi resurse. Pomoću ove sistemske tehnologije možemo postići vrhunski kvalitet baznog ulja u mnogim aspektima.

Tehnologija garantuje potpuno očuvanje sintetičkih ulja (XHVI, PAO).

To znači da možemo koristiti našu tehnologiju kako bismo osigurali da kupci dobiju proizvod koji znatno premašuje njihove potrebe.

OVA TEHNOLOGIJA JE PATENTIRANA U CELOM SVETU!

Sva korišćena ulja i tečnosti koje sadrže ulje dostavljaju se na preradu tankerima, auto-cisternama ili brodovima tankerima. Po prijemu se podvrgavaju analizi kvaliteta.
Samo kvalitetna prikupljena otpadna ulja se koriste za re-refinaciju jer je to jedini način da se garantuje ekološki sistem recikliranja koji štedi resurse.


Korišćena ulja i tečnosti koja sadrže ulja razdvajaju se u različite rezervoare za skladištenje na osnovu analiza i prečišćavaju kroz naše različite postupke rafinacije, u zavisnosti od njihove dalje namene. Za nas najsloženiji i najvažniji postupak rafinacije je proizvodnja baznog ulja, što je osnova za kasniju proizvodnju maziva. Korišćeno ulje prolazi kroz više faza prerade u toku postupka za ponovno dobijanje baznog ulja.


Iz korišćenih ulja se postupkom atmosferske destilacije ili lakim vakuumskim postupkom odstranjuje voda.
Cilj ovog koraka je destilacijom smanjiti sadržaj vode i isparljivih ugljovodonika iz iskorišćenog otpadnog ulja na
cca. 0,1 - 0,2% mas.


”Osušeno” ulje se šalje na “flash” destilaciju, gde se čisti od komponenti gasnog ulja tokom početnog koraka destilacije, a pre dobijanja željenih destilata u sledećim fazama destilacije. Sirovi destilati sadrže ugljovodične lance čija temperatura isparavanja je u rasponu izmedju 320° C i 540° C. Da bi se proizvele frakcije baznog ulja koje zahteva tržište maziva, proizvedeni sirovi destilati dovode se u frakcioni sistem. Ovaj postupak stvara željene nivoe viskoznosti. U našem procesu ograničavamo proizvodnju na tri različite viskozne frakcije baznog ulja.


Kako bi se uklonili neželjeni sastojci (npr. PAH) u početnim frakcijama baznog ulja, oni se tretiraju uz pomoć rastvarača u postrojenju za “tečnost-tečnost” ekstrakciju. Bazno ulje, koje sada nema nečistoće, prelazi u fazu rafinisanja s malim učešćem rastvarača. Rastvarač koji je obogaćen nečistoćama stvara ekstraktnu fazu. I dobijena faza rafinata i ekstraktna faza odvajaju se od rastvarača u narednim destilacionim kolonama. Potpuno očišćen rastvarač se na taj način može ponovo koristiti u postupku ekstrakcije. Rafinirani proizvodi odnosno bazno ulje Kernsolvat® dobijeni na taj način plasiraju se direktno kao visokokvalitetno bazno ulje ili se dalje prerađuju u vlastitim postrojenjima za mešanje i punjenje za različite primene maziva (npr. motorna ulja, hidraulična ulja, hipoidna ulja, industrijska maziva). Inovativni deo tehnologije ekstrakcije koju je AVISTA OIL samostalno razvila je da je potpuno bez otpada, ekološki prihvatljivo i štedi resurse.