Sakupljanje
otpadnih ulja

POSTOJEĆA ZAKONSKA REGULATIVA KADA JE UPRAVLJANJE OTPADNIM ULJIMA U PITANJU.

Zakoni
  • Zakon o zaštiti životne sredine
  • Zakon o upravljanju otpadom
  • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
  • Zakon o inspekcijskom nadzoru
  • Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagadjivanja životne sredine.

Uredbe
  • Uredba o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava
  • Uredba o kriterijumima za najbolje dostupne tehnike

Pravilnici
  • Pravilnik o uslovima,načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima
  • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

 

http://www.ekologija.gov.rs/dokumenti/

 

AVISTA OIL D.O.O.

Industrijska 25a
11224 Beograd-Vrčin
Tel.: +381 (11) 8054 508

info@avista-oil.rs

Kontakt